Sme experti v oblasti
projektov financovaných
z Plánu obnovy,
Modernizačného fondu
a eurofondov

0
rokov pôsobenia
na trhu
0 +
projektových analýz,
plánov a stratégií
0 +
implementovaných
projektov
0 mil. €
hodnota úspešne
realizovaných projektov

Čo znamená EOS?

Európske odborné služby

Sme špecifickí v tom, že našimi klientmi sú takmer výlučne súkromné spoločnosti. Keď toľko veľa musíte dávať štátu, my sa vám snažíme od neho niečo získať späť cez granty na podporu vašich investícií 

Sme finančno - procesný
poradca na verejné zdroje

Lebo hľadáme peniaze na spolufinancovanie vášho zámeru/investície.

Lebo vás prevádzame celým procesom získania verejných peňazí – od podania, cez schválenie, realizáciu až po monitoring. 

Čo znamená EOS?

Európske odborné služby

Sme špecifickí v tom, že našimi klientmi sú takmer výlučne súkromné spoločnosti. Keď toľko veľa musíte dávať štátu, my sa vám snažíme od neho niečo získať späť cez granty na podporu vašich investícií 

Sme finančno - procesný
poradca na verejné zdroje

Lebo hľadáme peniaze na spolufinancovanie vášho zámeru/investície.

Lebo vás prevádzame celým procesom získania verejných peňazí – od podania, cez schválenie, realizáciu až po monitoring. 

Spokojní klienti sú naša vizitka

Už viac ako 15 rokov úspešne vykonávame činnosť komplexného poradenstva v oblasti získavania finančných prostriedkov z verejných zdrojov pre projekty svojich klientov. Našimi klientami sú podnikatelia najmä z oblastí:

Výskumu a vývoja Inovácií Priemyslu a strojárstva Potravinárstva Energetiky Odpadového hospodárstva Informačno-komunikačných technológií Poľnohospodárstva

We are proud member of:

Pomáhame
napĺňať
Vaše vízie

Poskytuje komplexné poradenstvo pri celom projektovom cykle.

Posúdenie a analýza možností získania financovania

Príprava a podanie konkrétnej žiadosti

Zabezpečenie realizačnej/ implementačnej fázy projektu

Monitoring projektu

Oblasti, v ktorých pôsobíme

Európska únia alokovala pre Slovensko do roku 2030 prostriedky v hodnote viac ako

0

Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie

Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť

Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce

Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov

Moderná a profesionálna verejná správa

SÚČASŤOU
ÚSPECHU JE
SPOLUPRÁCA

Odštartujte Váš projekt bezplatnou konzultáciou.

kontaktujte nás

Contact Us

We are proud
member of